Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych oraz operatorem serwisu www.sensai.eu jest Future Processing Spólka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach, ul. Bojkowska 37A, 44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000817352, NIP: 634-25-32-128, REGON: 278263445.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: rodo@future-processing.com.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu obsługi Twojego zapytania i dalszego kontaktu.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom realizującym usługi w imieniu lub na naszą rzecz (m. in. podmiotom realizującym obsługę serwisu www.sensai.eu, obsługę formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, hostingu, wsparcia technicznego, usługi konsultingowe lub audytowe).

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na kontakt z naszej strony.

Od czasu do czasu możemy zapytać Cię czy dalej jesteś zainteresowany kontaktem z naszej strony i w związku z tym czy wyrażona przez Ciebie zgoda jest aktualna.

TWOJE PRAWA

W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe, w każdej chwili możesz:

  • żądać od nas dostępu do Twoich danych oraz ich sprostowania,
  • cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: rodo@future-processing.com lub medical.devices@future-processing.com oraz żądać w związku z tym usunięcia przez nas Twoich danych,
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, która powoduje, że nie chcesz abyśmy przetwarzali te dane w związku z naszym uzasadnionym interesem,
  • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego,
  • otrzymać od nas dane osobowe, które nam dostarczyłeś wyrażając zgodę na ich przetwarzanie lub zawierając umowę. Dane te otrzymasz w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz możesz je przesłać innemu administratorowi (prawo do przenoszenia danych),
  • wnieść skargę do właściwego organu nadzorczego, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy.

KONIECZNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, byśmy mogli się z Tobą skontaktować.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

To operate properly, this site requires cookies